Bestyrelsesmedlemmer


Formand

Lene Dahl

Skovgaardsvejen 21A

3700 Rønne

40 13 70 08

lene-dahl@live.dk


Næstformand

Drilon Nikqi

Skovgårdsvejen 5

3700 Rønne

26 28 26 75

dnikqi@outlook.dk


Kasserer

Kim Fredriksen                       

Slappegade 3                 

3700 Rønne

29 22 23 26

kim@bobakke.dk


Bestyrelsesmedlem

Bente Johansen

Bialitevej 3

3700 Rønne

21 60 64 08

bialite@yahoo.dk


Bestyrelsesmedlem

Finn Ipsen

Kirkemøllevej 24

3700 Rønne

29 65 20 05

finn.e_ipsen@outlook.dk


Bestyrelsesmedlem

Kjeld Kofod

Skovgårdsvejen 31

3700 Rønne

61 39 51 38

kjeld.kassa@gmail.com


Bestyrelsesmedlem

Tilde Kaas

Vellensbyvej 15

3700 Rønne

41 67 98 49

tilde.kaas@yahoo.dk


Bestyrelsesmedlem

João Møller

Vestermarievej 26

3700 Rønne

21 90 96 13

ja.demolay@gmail.com


Suppleant

Jennie Nikqi

Skovgårdvejen 5

3700 Rønne

23 34 43 42

jennie_eriksen@hotmail.com

Vestermarie Borgerforening


Foreningens formål er, uafhængig af parti politik, at varetage borgernes interesser og medvirken til at
Vestermarie bliver et godt sted at bo, leve og virke.
I bestyrelsen har vi besluttet at ”Vestermarie skal på landkortet”. Vi skal have presseomtale mindst en gang om måneden og være kendt af alle Bornholmere. Vi vil nemlig være en del af den positive udvikling.


Bestyrelsen


Bestyrelsens medlemmer deltager aktivt i møder og arrangementer, som afholdes af kommunen og andre omkring udvikling af landområder. Vi er medlem af BBS, Bornholmske borgerforeningers samvirke og vi skriver høringssvar. Når kommunen sender noget i høring, som angår os.
Vi arbejder med områdeudvikling af vores lokalområde med vægt på muligheder for både unge og gamle.


Her er Vestermarie Folkeskov blevet et væsentligt samlingspunkt for udendørs aktiviteter og
Foreningshuset Vestermarie skole er rammen om mange forskellige indendørs aktiviteter.
Borgerforeningen har i årets løb en række forskellige aktiviteter, som f.eks.
Forårsfest, påskeæggeløb, opgaveløb, Sct. Hans bål, fællesspisning, sommerudflugt, halloween, foredrag, juletræ og meget andet.


Foreningens vedtægter, referat samt forretningsorden: