Bestyrelse

BESTYRELSE

Velkommen til Vestermarie
Bestyrelsen for Vestermarie Borgerforening byder jer velkommen til Vestermarie.
Foreningens formål er, uafhængig af parti politik, at varetage borgernes interesser og medvirken til at
Vestermarie bliver et godt sted at bo, leve og virke.
I bestyrelsen har vi besluttet at ”Vestermarie skal på landkortet”. Vi skal have presseomtale mindst en gang
om måneden og være kendt af alle Bornholmere. Vi vil nemlig være en del af den positive udvikling
Bornholm er inde i, i øjeblikket.
Bestyrelsens medlemmer deltager aktivt i møder og arrangementer, som afholdes af kommunen og andre
omkring udvikling af landområder. Vi er medlem af BBS, Bornholmske borgerforeningers samvirke og vi
skriver høringssvar, når kommunen sender noget i høring, som angår os.
Vi arbejder med områdeudvikling af vores lokalområde med vægt på muligheder for både unge og gamle.
Her er Vestermarie Folkeskov blevet et væsentligt samlingspunkt for udendørs aktiviteter og
Foreningshuset Vestermarie skole er rammen om mange forskellige indendørs aktiviteter.
Borgerforeningen har i årets løb en række forskellige aktiviteter, som f.eks.
Forårsfest, påskeæggeløb, opgaveløb, Sct. Hans bål, fællesspisning, sommerudflugt, halloween, foredrag,
juletræ og meget andet.V

Formand

Lene Dahl

Skovgaardsvejen 21A

3700 Rønne

40 13 70 08

Mail: lene-dahl@live.dk

Næstformand/Referent

Bente Johansen

Bialitevej 3

3700 Rønne

21 60 64 08

Mail: bialite@yahoo.dk

Kasserer

Kim Fredriksen                       

Slappegade 3                 

3700 Rønne                            29222326                                 Mail: kim@bobakke.dk

Bestyrelsesmedlem/ Hjemmeside

Frits Jørgensen

Vestermarievej 31                3700 Rønne

61113053

Mail:fritsoganja@gmail.com
Bestyrelsesmedlem

Kjeld Kofod

Skovgårdsvejen 31

3700 Rønne

61 39 51 38

Mail: Kjeld.kassa@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Finn Ipsen

Kirkemøllevej 24

3700 Rønne

29 65 20 05

Mail: finn.e_ipsen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem

Tilde Kaas

Vellensbyvej 15

3700 Rønne

41679849

Mail: tilde.kaas@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem

João Møller

Vestermarievej 26

3700 Rønne

21909613

Mail: ja.demolay@gmail.com

Suppleant

Vakant

 BLIV MEDLEM

 af Vestermarie Borgerforening


 Har du/I lyst til at være medlemmer af Vestermarie Borgerforening tages kontakt til kassereren eller   indbetal på Danske Bank konto: reg. 1551 konto nr. 4238141 med navn og adresse eller                   Mobile pay 3252yt


 Vi har brug for jer!

 For at opretholde og videreudvikle vores aktivteter kræver det, at vi har borgerne i Vestermarie bag os   som medlemmer. Derfor håber vi meget I indmelder jer.


 Årligt kontingent

 Husstand: 125 kr

 Enlige: 75 kr.