Bestyrelse

Vestermarie Borgerforening

BESTYRELSE

Velkommen til Vestermarie

Bestyrelsen for Vestermarie Borgerforening byder jer velkommen til Vestermarie.

Vestermarie Borgerforening har det formål at varetage medlemmernes interesser som borgere og erhvervsdrivende i Vestermarie by og sogn.

- sådan står der i vores formålsparagraf!

Vi har en grillaften i løbet af sommeren og vi holder Sankt Hans bål med fakkeltog til bålpladsen. Borgerforeningen står ligeledes for flagalléen gennem Vestermarie by ved bestilling heraf, vi har ansvaret for at legepladsen er velholdt, juletræet tændes i byen mv.

Dertil har vi blandt andet varetaget vestermarieboernes interesser i forbindelse med fjernvarmeprojektet, splidevandsplanen og kommuneplanen. Vi har været i tæt dialog med kommunen i forbindelse med nedlæggelsen af forsamlingshuset, og medvirket til at vi har fået mødefaciliteter etableret på skolen, samt gjort kommunen kraftigt opmærksom på at vi i Vestermarie ikke kan undvære vores skole, og vi håber meget de lytter til os, så vi kan bevare den.


Venlig hilsen

BestyrelsenFormand

Lene Dahl

Skovgaardsvejen 21A

3700 Rønne

40 13 70 08

Mail: lene-dahl@live.dk

Næstformand

Bente Johansen

Bialitevej 3

3700 Rønne

21 60 64 08

Mail: bialite@yahoo.dk

Referent

Bente Johansen

Bialitevejen 3

3700 Rønne

21 60 64 08

Mail: bialite@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem

Mona Mattsson

Kirkemøllevejen 3

3700 Rønne

40 45 07 83

Mail: mona-mattsson@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Kjeld Kofod

Skovgårdsvejen 31

3700 Rønne

61 39 51 38

Mail: Kjeld.kassa@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Finn Ipsen

Kirkemøllevej 24

3700 Rønne

29 65 20 05

Mail: finn.e_ipsen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem

Lars Henrik Hansen

Vestermarievej 12

3700 Rønne

20 11 12 42

Mail: videslet@icloud.com

Kasserer

Kim Frederiksen

Slappegade 3

3700 Rønne

29 22 23 26

Mail: kim@bobakke.dk

Suppleant

BLIV MEDLEM

af Vestermarie Borgerforening


Har du/I lyst til at være medlemmer af Vestermarie Borgerforening tages kontakt til kassereren eller indbetal på Danske Bank konto: reg. 1551 konto nr. 4238141 med navn og adresse.


Vi har brug for jer!

For at opretholde og videreudvikle vores aktivteter kræver det, at vi har borgerne i Vestermarie bag os som medlemmer. Derfor håber vi meget I indmelder jer.


Årligt kontingent

Husstand: 125 kr

Enlige: 75 kr.